Разкодиране | Отключване на ZTE

Премахване на пароли, акаунти и мрежови ограничения за употреба на сим карти от мобилни оператори

Както ZTE, така и останалите марки мобилни телефони, използващи Android имат определени блокировки, които водят до рестрикции в използването както на функциите на устройството, така и на използването на SIM карти на различни оператори. Най-често отключването на ZTE можем да характеризираме в няколко отделни услуги, които предлагаме:

Разкодиране/отключване на ZTE за работа с всички GSM мрежи и оператори

Ако притежавате ZTE, закупено от мобилен оператор, то съществува шанс устройството да е закодирано за употреба само и единствено към този оператор. Закодираните апарати често са устройства, който са взети с договор за използване на дадена услуга от телеком, като са закупени на преференциална цена. Ние можем да разкодираме/отключим устройството за работа с всички оператори без риск от повреда и повторно закодиране на вашето ZTE.

Премахване на пароли и фигури, нужни за отключване на екран и достъп до функции на ZTE

Ако притежавате ZTE, на което сте активирали опцията за отключване с парола или фигура, а впоследствие сте ги забравили, ние можем да ги премахнем. След успешното премахване, вие ще можете да използвате отново всички функции на вашето ZTE и разбира се да създадете нова парола или фигурка за защита на данните ви.

Премахване на профили и акаунти, нужни за активация на ZTE 

Ако притежавате ZTE устройство, което изисква да вкарате email и парола за оторизация, които сте забравили, ние можем перманентно да премахнем нуждата от активация. След извършването на тази процедура, вашето ZTE отново ще има пълен достъп до всички функции, които предлага. Също така вие ще можете да вкарате нов или съществуващ google профил, с помощта на който да извършите синхронизацията на персонализираните си данни и приложения.

GSM Сервиз София предлага също: