Много от потребителите сигурно се чудят какви са основните разлики между използваните екрани при мобилните устройства. В тази статия ще внесем малко повече яснота за основните използвани типове дисплеи, техните предимства и недостатъци.

  1. TFT LCD дисплей: Абревиатурата TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) говори сама по себе си за технологията на този дип дисплей. TFT дисплеите са едни от първите поколения тънки дисплеи, използващи активна матрица с течен кристал. Едно от основните предимства на TFT дисплея е тънкостта на матрицата, съществуват 2 вида подсветки за TFT дисплеите-лампови, които се наблюдават предимно при телевизорите и мониторите, а впоследствие ламповите са заместени от диодни, които имат по-дълъг живот. Един от основните недостатъци на TFT дисплеите са малкият ъгъл, под който те предоставят образа на картината
  2. IPS LCD дисплей: IPS (In Plane Switching) на практика са подобрени TFT дисплеи. Благодарение на подобренията, IPS дисплеите имат по-бърза реакция за картината, както и по-добра видимост на изображенията при гледка под голям ъгъл. IPS дисплеите разполагат със специален поляризационен филм, който спомага за ясната гледка на изображението под голям ъгъл. Retina дисплеите на Apple са именно от IPS LCD тип. И двата типа дисплеи (TFT и IPS) работят с помощта на основните цветове RGB (Red, Green, Blue). Като недостатък на екраните от LCD тип можем да посочим не добрият контраст на картината. Той се дължи най-вече на подсветката, която през цялото време осветява еднакво цялата площ на екрана. По този начин се губи възможността за гледка на натуралните тъмни цветове. Като цяло обаче, IPS типа дисплеи предоставят останалите цветове като много близки до натуралните такива.
  3. AMOLED (OLED) дисплеи: (Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) са дисплеи с активна светодиодна матрица. За разлика от LCD дисплеите, AMOLED не разполагат с подсветка, тъй като такава не им е нужна. Това позволява екраните да са още по-тънки, като това не е единственото им предимство. AMOLED дисплеите предлагат по-ярки изображения и по-висок контраст от LCD дисплеите. Ярките цветове обаче освен предимство се явяват и като недостатък, тъй като те не са толкова близки до натуралните такива. Един от основните недостатъци на AMOLED дисплеите е тяхната висока себестойност и цена. Този факт се дължи най-вече поради ограниченият брой фабрики, които произвеждат този тип екрани. При повечето от AMOLED дисплеите една малка пукнатинка е достатъчна за цялостното спиране на функционирането на екрана.
Видове използвани дисплеи при телефоните и разликите между тях (TFT LCD, IPS LCD, OLED (AMOLED).
Оценете тази страница